Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor www.dotnetlab.eu

Laatst bijgewerkt op 06 mei 2024.

1. Inleiding

 

Welkom bij dotNET lab. Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en richtlijnen voor het gebruik van de website van dotNET lab, te vinden op www.dotnetlab.eu.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaan we ervan uit dat je deze voorwaarden accepteert. Gebruik dotNET lab niet als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

2. Definities

  • Website: www.dotnetlab.eu en alle subdomeinen.
  • Gebruiker: Iedereen die de website bezoekt of gebruikt.
  • Dienst(en): Alle diensten die worden aangeboden via de website.


3. Intellectueel Eigendom

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is eigendom van dotNET lab of zijn licentiegevers en wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten op het gebied van intellectueel eigendom.

4. Gebruik van de Website

  • Gebruikers moeten ten minste 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van een ouder of voogd.
  • Je mag de website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze voorwaarden.
  • Het is verboden om de website te gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan de website of de werking ervan kan verstoren.


5. Beschikbaarheid van de Dienst

dotNET lab streeft ernaar om de website 24/7 beschikbaar te houden, maar we kunnen de beschikbaarheid niet garanderen. dotNET lab is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de website.

6. Privacybeleid

Het privacybeleid van dotNET lab, dat uitlegt hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens, maakt deel uit van deze algemene voorwaarden. Lees ons [Privacybeleid](link naar privacybeleid) voor meer informatie.

7. Beperking van Aansprakelijkheid

dotNET lab is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van of de onmogelijkheid om de website te gebruiken.

8. Wijzigingen

dotNET lab behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website worden geplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de voorwaarden regelmatig te controleren.

9. Toepasselijk Recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

10. Contactinformatie

Voor vragen over deze voorwaarden kun je contact met ons opnemen via:

dotNET lab Holding bv
E-mail: info@dotnetlab.eu
Adres: Gravin de Merodestraat 132, 2260 Westerlo, België
KBO 0797.521.231